MENU

Informacje o wykorzystywaniu plików cookie

CZYM SĄ PLIKI COOKIE

Plik cookie to niewielki plik tekstowy wysyłany przez witryny odwiedzane przez użytkowników do ich terminali, na których następuje przechowywanie informacji w celu ich ponownego przesłania przy następnym odwiedzeniu witryny. Pliki cookie są używane z różnych powodów. Mają różne cechy i mogą być używane przez właściciela odwiedzanej witryny internetowej lub przez strony trzecie. Poniżej zamieszczono informacje na temat plików cookie używanych na tej stronie oraz sposobu zarządzania ustawieniami.

PLIKI COOKIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ TĘ WITRYNĘ

Techniczne pliki cookie, które nie wymagają zgody użytkownika:
Ta witryna internetowa wykorzystuje techniczne pliki cookie do celów wskazanych dla każdego z nich:

RODZAJ PLIKÓW COOKIE OPIS
_PHPSESSID Generowany podczas tworzenia sesji HTTP użytkownika i utrzymywany przez cały czas jej trwania. Ten plik cookie umożliwia witrynie połączenie działań użytkownika podczas sesji przeglądarki w celu wykonania usług i funkcji oraz optymalizacji
__utma plik cookie usługi Google Analytics wykorzystywany do tworzenia statystyk i raportów na temat odwiedzin witryny.
__utmb plik cookie usługi Google Analytics wykorzystywany do tworzenia statystyk i raportów na temat odwiedzin witryny.
__utmc plik cookie usługi Google Analytics wykorzystywany do tworzenia statystyk i raportów na temat odwiedzin witryny.
__utmt plik cookie usługi Google Analytics wykorzystywany do tworzenia statystyk i raportów na temat odwiedzin witryny.
__utmv plik cookie usługi Google Analytics wykorzystywany do tworzenia statystyk i raportów na temat odwiedzin witryny.
__utmz plik cookie usługi Google Analytics wykorzystywany do tworzenia statystyk i raportów na temat odwiedzin witryny.


Pliki cookie związane z działalnością ściśle związaną z funkcjonowaniem witryny i wspomagające wykonywanie usług:

RODZAJ PLIKÓW COOKIE OPIS
Cookieaccept Pliki Cookie Accept, które śledzą, czy użytkownik widział zasady działania plików cookie (czas trwania 180 dni)
Pophomeshowed Plik cookie stosowany do wyświetlenia okienka strony głównej jeden raz podczas każdej sesji, z podświetlonymi niektórymi informacjami (sesyjny plik cookie)
lgnortoinsieme Plik cookie używany w celu funkcjonowania usługi "Orto Insieme - Gardening Together" w strefie zastrzeżonej dla użytkowników (sesyjny plik cookie)


Nie są obecne pliki cookie odnoszące się do zapisu preferencji lub optymalizacji.

Nie występują statystyczne pliki cookie wykorzystywane bezpośrednio przez administratora witryny internetowej do zbierania zagregowanych informacji.
Techniczne pliki cookie nie wymagają zgody, więc są instalowane automatycznie podczas odwiedzania witryny internetowej.

Nie występują pliki cookie wymagające zgody.
Wszystkie pliki cookie oprócz technicznych plików cookie wskazanych powyżej są instalowane lub włączane wyłącznie na wyraźne życzenie użytkownika podczas pierwszego odwiedzania witryny internetowej. Ogólną zgodę można wyrazić poprzez interakcję z krótkim banerem informacyjnym na stronie głównej witryny, przy użyciu metod wskazanych na banerze (zamknięcie banera, kliknięcie OK lub przewinięcie strony i kliknięcie dowolnego z jej elementów), a wybiórcza zgoda przy użyciu metod wskazanych poniżej. Śledzenie tej zgody jest zachowywane podczas kolejnych wizyt. Jednakże, w dowolnej chwili użytkownik może odwołać wyrażoną już zgodę w całości lub w części.

Profilujące pliki cookie zarządzane bezpośrednio przez administratora strony.
Administrator strony nie wykorzystuje profilujących plików cookie do wysyłania reklam, promocji i ofert sprzedaży zgodnie z preferencjami wskazanymi przez użytkownika podczas przeglądania.

Pliki cookie zarządzane przez strony trzecie.
Za pośrednictwem tej witryny instalowane są również pliki cookie zarządzane przez strony trzecie. Informacje, link do polityki prywatności i formularz zgody dla każdego z nich znajdują się poniżej. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie pliki zamykając tę stronę lub przechodząc na inną stronę witryny.

Nie są obecne profilujące pliki cookie.
Te pliki cookie służą do wysyłania reklam opartych na zainteresowaniach wyświetlanych podczas przeglądania Internetu (OBA).

Nie są obecne przekierowujące pliki cookie.
Te pliki cookie służą do wysyłania reklam do osób, które wcześniej odwiedziły tę witrynę.

Pliki cookie sieci społecznościowych.
Te pliki cookie służą do udostępniania treści w sieciach społecznościowych. Nazwa stron trzecich, które nimi zarządzają, oraz link do strony, na której można znaleźć informacje na temat przetwarzania i wyrazić zgodę, zostały wskazane poniżej dla każdej z nich.

Łącza do odpowiednich informacji na temat użycia plików cookie są wymienione poniżej (zgodnie z wymogami Środków w zakresie Identyfikacji uproszczonych metod informacji i uzyskania zgody na wykorzystanie plików cookie z dnia 8 maja 2014 r ):

Wyświetl zawartość zewnętrznej platformy.
Usługi te umożliwiają wyświetlanie treści , których hosting odbywa się na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej witryny i interakcję z nimi. Jeśli usługa tego typu jest zainstalowana, może gromadzić dane na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z tej usługi.

Widżet Video Youtube (Google Inc.)
Youtube jest usługą umożliwiającą wyświetlanie filmów, zarządzaną przez spółkę Google Inc., która umożliwia tej witrynie umieszczanie treści na jej stronach. Zebrane dane osobowe: Pliki cookie i wykorzystanie danych. Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności

Widżet Google Maps (Google)
Google Maps jest usługą umożliwiającą wyświetlanie map zarządzaną przez spółkę Google Inc., która umożliwia tej witrynie umieszczanie treści na jej stronach. Zebrane dane osobowe: Pliki cookie i wykorzystanie danych. Miejsce przetwarzania: USA - Polityka prywatności

Pliki cookie dotyczące statystyk
Są one wykorzystywane przez strony trzecie, również w formie zdezagregowanej, do zarządzania statystykami. Nazwa stron trzecich, które nimi zarządzają, oraz link do strony, na której można znaleźć informacje na temat przetwarzania i wyrazić zgodę, podano dla każdej z nich poniżej.

Pamiętaj, że możesz również zarządzać ustawieniami plików cookie za pośrednictwem przeglądarki.
Jeśli nie znasz typu i wersji używanej przeglądarki, kliknij przycisk „Pomoc ” w oknie przeglądarki w górnej części strony, aby uzyskać wszystkie niezbędne informacje. Jeśli wiesz, jakiej przeglądarki używasz, kliknij w nią, aby uzyskać dostęp do strony zarządzania plikami cookie.


Przydatne linki
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat plików cookie i ich użycia w Internecie, kliknij następujące linki:

Administrator Danych i Kierownik ds. Przetwarzania Danych
Administratorem Danych jest CONSERVE ITALIA soc. kooperacja. agricola , z siedzibą prawną w San Lazzaro di Savena (BO), Via Paolo Poggi n. 11, Włochy, kod podatkowy i numer identyfikacyjny przedsiębiorców w C.C.C.I.A.A. w Bolonii 02858450584, numer VAT 00708311204 i numer R.E.A. (rejestr informacji finansowych i administracyjnych) BO-260769.

Użytkownicy mogą w dowolnej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i wykonywać swoje prawa zgodnie z art. 7 Dekretu Legislacyjnego nr 196/2003, w celu uzyskania potwierdzenia, czy dane istnieją, poznania ich zawartości i pochodzenia, sprawdzenia, czy są prawidłowe lub poproszenia o ich uzupełnienie, zmianę lub poprawienie. Uczestnicy mogą również poprosić o usunięcie swoich danych, ich przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie, jeśli są przetwarzane nielegalnie lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, z uzasadnionych powodów.

W celu skorzystania z tego prawa należy się zwrócić w formie pisemnej do Kierownika ds. Przetwarzania Danych, na adres wskazany powyżej lub adres e-mail conserveitalia@ccci.it.

Art. 7 Dekretu Legislacyjnego 196/2003 (Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa)
1. Zainteresowana osoba jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia tego, czy jej dane osobowe istnieją, nawet jeśli nie są zarejestrowane i czy zostały przekazane w zrozumiałej formie.

2. Zainteresowana osoba jest uprawniona do uzyskania informacji o: a) pochodzeniu danych osobowych; b) celach i metodach przetwarzania; c) zastosowanej logice, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w sposób elektroniczny; d) tożsamości administratora danych, kierowników ds. przetwarzania danych i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2; e) stronach lub kategoriach stron, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą je uzyskać jako przedstawiciel wyznaczony na terytorium Kraju, osobach zarządzających przetwarzaniem danych lub podmiotach przetwarzających dane.

3. Zainteresowana osoba ma prawo do: a) zmiany, korekty lub, w razie zainteresowania, uzupełnienia danych; b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania przetwarzania danych w sposób niezgodny z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone; c) uzyskania zaświadczenia, że działania a) i b) zostały wykonane, również wyłącznie pod względem ich zawartości, w stosunku do każdego podmiotu, któremu dane zostały przekazane lub ujawnione, chyba że jest to niemożliwe lub wymagałoby użycia zasobów, których użycie jest nieproporcjonalne w stosunku do chronionego prawa.

4. Zainteresowana osoba ma prawo do całkowitego lub częściowego sprzeciwu: a) z uzasadnionych powodów wobec przetwarzania własnych danych osobowych, nawet z powodów, dla których zostały zgromadzone; b) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub przeprowadzania badań rynku lub komunikacji biznesowej.

Enter your data and access

Password dimenticata?

Non sei ancora registrato? Registrati