Valfrutta dla środowiska

MENU

Valfrutta dla środowiska

Transport

  • Główna roślina

    Transport surowców do zakładów i transport produktów końcowych do centrów dystrybucji wymaga użycia energii. Również w tym przypadku Valfrutta prowadzi działania na rzecz ograniczenia zużycia, zmniejszając długość podróży, a tym samym wpływ na środowisko. Z tego powodu nasze zakłady znajdują się średnio 50 km od pól: w ten sposób odległość transportu jest zmniejszona powodując w konsekwencji mniejsze zanieczyszczenie.

  • Logistyka

    Pomaga nam tu również logistyka: zakład, do którego wysyłane są surowce, jest już zidentyfikowany na polu, dzięki czemu unika się zbędnego przepływu towarów. Po zakończeniu fazy przetwarzania korzystamy w miarę możliwości z transportu kolejowego: 16% naszych produktów obecnie „podróżuje” pociągiem, w porównaniu ze średnią krajową w sektorze towarów konsumpcyjnych wynoszącą 5%*.

    (* źródło: Centrum Badań Logistycznych Uniwersytetu Carlo Cattaneo).

Enter your data and access

Password dimenticata?

Non sei ancora registrato? Registrati