Valfrutta dla środowiska

MENU

Valfrutta dla środowiska

Projekt #ValfruttaGreen

 • Projekt

  Firma Valfrutta zawsze koncentrowała się na środowisku i na rozpowszechnianiu zdrowych i zrównoważonych ekologicznie wartości.

  Zgodnie z tą filozofią w 2012 r. postanowiła rozpocząć projekt #ValfruttaGreen: z pomocą CE.Si.SP Uniwersytetu w Genui - wiodącej organizacji uniwersyteckiej w zakresie oceny zrównoważonego rozwoju, firma Valfrutta przeanalizowała cykl życia wszystkich swoich produktów w celu ograniczenia wpływu procesów produkcyjnych na środowisko.

  Działanie to kontynuowano w 2013 r., gdy podpisano dobrowolne porozumienie z Ministerstwem Środowiska w celu obliczenia i ograniczenia śladu węglowego, czyli pomiaru, wyrażonego w wartości CO2 (dwutlenku węgla) całkowitej emisji gazów cieplarnianych bezpośrednio lub pośrednio związanych z produktem.

 • Cele

  Analiza została przeprowadzona pod nadzorem grupy zadaniowej z Dyrekcji Generalnej Ministerstwa ds. Zrównoważonego Rozwoju, Klimatu i Energii, przy użyciu ścisłych kryteriów naukowych i zbadano cały łańcuch produkcji.
  Wyniki - poświadczone przez RINA Services S.p.A. w ramach audytu przeprowadzonego 27 maja 2014 r., z którymi można zapoznać się poniżej - wskazały środki podjęte następnie przez Valfrutta umożliwiające zmniejszenie śladu węglowego. Nasze serce jest zielone.

Certyfikowane produkty

 • Fagioli Borlotti di Giornata

  Fagioli Borlotti di Giornata

  Valore delle emissioni nelle principali fasi del ciclo di vita dei prodotti scelti

  Ciclo di vita del prodotto

  L'analisi dell'impronta di carbonio è stata effettuata seguendo la metodologia LCA (Valutazione del Ciclo di Vita), regolata dalle norme ISO 14040-14044.

  Il ciclo di vita del prodotto include le fasi:
  UPSTREAM: coltivazione, produzione del packaging e degli altri ingredienti
  CORE: produzione nei nostri stabilimenti
  DOWNSTREAM: distribuzione prodotto e smaltimento packaging

  CO2 EQUIVALENTE
  0,45 Kg CO2 e/pz. 1,13 kg CO2 e/kg

  La Carbon Footprint è misurata in kg di CO9 equivalente
  (CO2 e), espressi sotto forma di potenziale di riscaldamento
  globale (GWP, Global Warming Potential – 100 anni), ed è
  riferita ad 1 kg o a 1 litro di prodotto confezionato.

  Per consultare la Dichiarazione Ambientale di Prodotto visita il sito dell' EPD

 • Polpa di pomodoro Grancubetti

  Polpa di pomodoro Grancubetti

  Valore delle emissioni nelle principali fasi del ciclo di vita dei prodotti scelti

  Ciclo di vita del prodotto

  L'analisi dell'impronta di carbonio è stata effettuata seguendo la metodologia LCA (Valutazione del Ciclo di Vita), regolata dalle norme ISO 14040-14044.

  Il ciclo di vita del prodotto include le fasi:
  UPSTREAM: coltivazione, produzione del packaging e degli altri ingredienti
  CORE: produzione nei nostri stabilimenti
  DOWNSTREAM: distribuzione prodotto e smaltimento packaging

  CO2 EQUIVALENTE
  0,52 Kg CO2 e/pz. 1,29 kg CO2 e/kg

  La Carbon Footprint è misurata in kg di CO9 equivalente
  (CO2 e), espressi sotto forma di potenziale di riscaldamento
  globale (GWP, Global Warming Potential – 100 anni), ed è
  riferita ad 1 kg o a 1 litro di prodotto confezionato.

  Per consultare la Dichiarazione Ambientale di Prodotto visita il sito dell' EPD

 • Pera Succo
  e Polpa

  Pera Succo e Polpa

  Valore delle emissioni nelle principali fasi del ciclo di vita dei prodotti scelti

  Ciclo di vita del prodotto

  L'analisi dell'impronta di carbonio è stata effettuata seguendo la metodologia LCA (Valutazione del Ciclo di Vita), regolata dalle norme ISO 14040-14044.

  Il ciclo di vita del prodotto include le fasi:
  UPSTREAM: coltivazione, produzione del packaging e degli altri ingredienti
  CORE: produzione nei nostri stabilimenti
  DOWNSTREAM: distribuzione prodotto e smaltimento packaging

  CO2 EQUIVALENTE
  0,10 Kg CO2 e/pz. 0,52 kg CO2 e/kg

  La Carbon Footprint è misurata in kg di CO9 equivalente
  (CO2 e), espressi sotto forma di potenziale di riscaldamento
  globale (GWP, Global Warming Potential – 100 anni), ed è
  riferita ad 1 kg o a 1 litro di prodotto confezionato.

  Per consultare la Dichiarazione Ambientale di Prodotto visita il sito dell' EPD

Enter your data and access

Password dimenticata?

Non sei ancora registrato? Registrati