Kim jesteśmy

MENU

Zintegrowane rolnictwo

W Valfrutta jakość produktu oznacza przede wszystkim kontrolę wszystkich faz produkcji, od wysiewu do produktu końcowego.

Oznacza to wybór certyfikowanych nasion bez GMO, ale również zarządzanie nawozami, kontrolę wody wykorzystywanej w rolnictwie i intensywne analizy wykonywane przed zbiorem. W ten sposób gwarantujemy 100% identyfikowalność włoskiego pochodzenia naszych produktów.

Wszystkie produkty naszych członków są uprawiane przy użyciu zintegrowanej metody uprawy, który stanowi idealny kompromis między tradycyjną kontrolą szkodników a uprawą ekologiczną, w sytuacjach, w których ten drugi system nie może być stosowany.

Podstawowymi zasadami są:

  • Zmniejszenie do absolutnego minimum użycia substancji czynnych stosowanych na polu.
  • Wybiórcze użycie produktów lub użycie produktów, które mają minimalny wpływ na środowisko.
  • Użycie zrównoważonych nawozów.
  • Użycie pestycydów, które są nietoksyczne lub praktycznie nietoksyczne dla ludzi i użytecznych owadów.
  • Stosowanie odpornych odmian roślin.
  • Płodozmian.

Celem zintegrowanego rolnictwa jest połączenie wymagań jakościowych i ilościowych producentów ze stopniowym ograniczeniem użycia produktów chemicznych, które są zastępowane produktami alternatywnymi lub produktami o niskim wpływie na środowisko.

Kluczową koncepcją jest próg tolerancji: w przeszłości zabiegi chemiczne były przeprowadzane zgodnie z kalendarzem, tj. zgodnie z cyklem życia owada, w niektórych momentach cyklu upraw, zabiegi były wykonywane wyłącznie w celu zapobiegania pojawieniu się potencjalnej inwazji pasożytniczej, a nie jej zniszczenia. Doprowadziło to do przeprowadzania wielu zabiegów, które były nie tylko bezużyteczne z ekologicznego, toksykologicznego i finansowego punktu widzenia, ale również szkodliwe. Próg tolerancji określa zapotrzebowanie na stosowanie zabiegów.

Określa poziom inwazji pasożytniczej, poniżej którego nie dochodzi do takich szkód, które uzasadniają stosowanie zabiegów chemicznych. Substancje czynne stosuje się wyłącznie po przekroczeniu tego progu. Podobnie jak wszystkie rodzaje zarządzania rolnictwem, ma to zalety, ale również ograniczenia, jak wyższe koszty produkcji i potrzeba zatrudnienia wykwalifikowanej pomocy technicznej.

W Valfrutta zintegrowane rolnictwo to nie tylko sposób zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko, ale także filozofia: jesteśmy przygotowani na wyższe koszty, ponieważ wiemy, że to gwarantuje zaufanie naszych ludzi i doskonałość naszych produktów.

Nasi członkowie mówią o naszych wartościach - zintegrowane rolnictwo

Enter your data and access

Password dimenticata?

Non sei ancora registrato? Registrati