Valfrutta dla środowiska

MENU

Valfrutta dla środowiska

Produkcja

 • Wpływ na środowisko

  Ciągła uwaga skupia się na wpływie działalności produkcyjnej Valfrutta na środowisko we wszystkich jej fazach. Naszym celem jest ograniczenie do minimum podczas przetwarzania zużycia energii elektrycznej, ciepła, wody oraz ograniczenie produkcji odpadów.

 • Uzdatnianie wody

  Recykling jest kluczem do użycia zasobów wodnych: wszystkie zakłady Valfrutta są wyposażone w zamknięte obwody wodne, w których odbywa się recyrkulacja i ponowne kilkakrotne użycie tej samej wody. Pozwala nam to odzyskać około 70% zużywanej przez nas wody. Przed powrotem do otoczenia woda jest uzdatniana i analizowana zgodnie ze wskaźnikami efektywności środowiskowej.

 • Energia cieplna

  Staramy się również codziennie poprawiać wydajność instalacji pod względem zużycia energii cieplnej, aby ograniczyć wpływ na środowisko. Tam, gdzie jest to możliwe, do obsługi maszyn w naszych zakładach wykorzystujemy kotły metanowe, ponieważ metan jest najmniej zanieczyszczającym paliwem. W celu zaoszczędzenia energii, para resztkowa jest ponownie wykorzystywana do podgrzewania wody w kotle i zmniejszenia zużycia paliwa.

 • Energie odnawialne

  Pracujemy również nad ochroną środowiska poprzez produkcję energii odnawialnej. Valfrutta jest członkiem konsorcjum Romagna Energia, które zbudowało farmy wiatrowe wykorzystywane w celu zaspokojenia naszych potrzeb energetycznych.
  To rozwiązanie pozwala nam uniknąć każdego roku emisji ponad 13000 ton CO2 do atmosfery.

 • Recykling i usuwanie odpadów

  Odpady są nieuniknione na końcu procesu produkcyjnego, ale pracujemy również nad tym, aby ograniczyć ich wpływ na środowisko. Odzysk i ponowne wykorzystanie odpadów z przetwarzania surowców jest w naszych zakładach zoptymalizowane. Ścieki z oczyszczania ścieków są oczyszczane i ponownie wykorzystywane w rolnictwie. Wprowadziliśmy również we wszystkich zakładach politykę, która pozwala nam na recykling 90% odpadów.

Enter your data and access

Password dimenticata?

Non sei ancora registrato? Registrati